RODO

Szanowni klienci!

W związku z wchodzącymi w życie dnia 25.05.2018 regulacjami RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że:

  • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Państwa podczas kontaktu na naszej stronie www.goska.com.pl i/lub w celu złożenia zamówienia, jest REKLAMA & GALERIA Mirosław Ryszka z siedzibą przy ul. Rybnickiej 49A, w Szczerbicach (kod pocztowy: 44-293), tel.: 516 123 014, adres e-mail: gosia@goska.com.pl
  • Celem zbierania danych jest możliwość realizacji usługi.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: PUODO).
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony.

Z poważaniem

Reklama & Galeria

Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi.

 

 

 

Strona główna  |  Oferta  |  Kontakt  |  Lokalizacja

RODO  |  Polityka prywatności  |  Polityka plików cookies  |  Copyrights by Reklama & Galeria © 2019

projekt i realizacja: ARTENIKA.IT